Skovhaven i fuldt flor

Skovhaven på Hvidovre Gymnasium – Biologi og biodiversitet i virkeligheden 

 Hvidovre Gymnasium & HF fik i efteråret 2022 penge fra Hvidovre Kommunes Grøn Pulje til at 

etablere en skovhave på skolens område. Elever og lærere havde et ønske om at kunne fordybe sig i de naturvidenskabelige fag udendørs – og dermed kunne flytte klasseværelset udenfor. Haven skulle samtidig øge biodiversiteten helt lokalt, og gøre det muligt at høste frugt, bær og andre spiselige ting. Endelig kunne visionen blive gjort til virkelighed – men kun med hjælp fra mennesker og dyr i Avedøre og omegn! 

I januar 2023 blev der holdt et åbent møde på skolen om den nye skovhave, og i løbet af året har elever, lærere og beboere i Avedøre i samarbejde med Charlotte Gross fra PermaGartneren etableret en skovhave på 225 kvadratmeter på skolens område. Haven omfatter også bænke samt et kompost- og regnvandsanlæg med mulighed for opbevaring af redskaber. Haven, som er anlagt ud fra et permakulturdesign, har fokus på at genopbygge naturens resurser – det frodige muldlag, det ferske vand, den rene luft og den lagrede energi.  

Den første udfordring meldte sig dog hurtigt, da gymnasiets udendørsarealer er anlagt på et mere end et meter dybt lag af stabilgrus med et kun ganske tyndt lag muld øverst. Det kan planterne ikke klare sig med i længden, så jorden skulle forbedres. Der var heldigvis hjælp at hente i lokalområdet, og det blev til et berigende samarbejde med kafferisteriet Kontra Kaffe på Avedøre Holme, Naturskolen Quark og Hvidovre Rideklub. Deres affald er nemlig blevet til værdifulde resurser i skovhaven i form af komposterbart materiale til jordforbedring – ‘chaff’ (restprodukt fra kaffebønnen når den ristes), fåremøg og halm, hestemøg og spåner, hø-wrap samt jutesække (kaffebønnernes emballage) som ukrudtsdug og fugtighedsbevarende dække omkring unge planter. 

Der blev holdt flere havedage, hvor elever og lærere deltog i arbejdet med at udmåle og afmærke bede, grave huller til de større træer og buske, plante ud, lave kompost, overfladedække og meget mere. I løbet af det ekstremt tørre forår og sommer var det nødvendigt at supplere yderligere med overfladedækning af jorden for at undgå fordampning af den sparsomme mængde vand, der var. I samarbejde med skolens to pedeller blev græs- og grenklip fra hele skolens område i løbet af perioden komposteret i skovhaven. Især hækklipningen i juni, som et eksternt firma står for, gav store mængder materiale til komposten, der først blev lagt til formuldning på selve bedene i skovhaven og siden i det etablerede kompostanlæg. 

En skovhave designes, så man lader de udvalgte planter udvikle sig over tid i overensstemmelse med deres natur. Planternes placering, forskellighed, evner og funktioner sættes i spil, så de supplerer hinanden. Kvælstoffikserende planter sørger for gødning, akkumulatorplanter henter næring og jordforbedrende planter skaber bedre forhold, så mykorrhiza og andre gavnlige svampe- og bakterieaktiviteter fremmes. 

Udviklingen fra et temmelig diversitetsfattigt hæk- og græsområde er allerede nået langt både over og under jorden. Eleverne foretager målinger og andre studier i haven, så det bliver spændende at følge udviklingen mod mere udendørs undervisning OG følger således udviklingen mod et gymnasium og udeareal med større biodiversitet! 

Tilmeld dig AGC’s nyhedsbrev

Hold dig opdateret om nyheder og aktiviteter i Avedøre Green City.

Bliv en ambassadør

Skriv til Rasmus fra Avedøre Green Citys Sekretariat med interesse og/eller spørgsmål.

Følg med

Hør mere om vores arbejde på vores andre kanaler.