Avedøre Green City er en politisk og økonomisk uafhængig sammenslutning af borgere, virksomheder, organisationer og institutioner i Hvidovre Kommune, som arbejder for at udvikle Avedøre Green City til en bæredygtig bydel.

Vores historie

Avedøre Green City opstod i juni 2018 på initiativ fra de tre almene boligorganisationer i Avedøre Stationsby. De er alle repræsenteret i Avedøre Fjernvarme – det lokale kooperative fjernvarmeværk.  Udgangspunktet var et møde i fjernvarmeselskabets bestyrelse, hvor man efter middagen drøftede, hvordan Avedøre kunne gøre sig gældende på bæredygtighed.

Da både fjernvarmen og bygningerne stod over for en omfattende renovering, åbnede det mulighed for at tænke i en større helhed – og ideen om Avedøre Green City blev født.

I dag er de to projekter blevet til ni projekter – og flere kommer til.

Der er foreløbigt investeret 61 mio. EURO – knap en halv milliard kroner – i projektet.

Avedøre Green City har fået fondsstøtte fra EU, og ambitionen er at området skal udvikles til et fyrtårnsprojekt for bæredygtig bygningsrenovering og nye grønne løsninger i EU.

Partnere i AGC

  • Avedøre Fjernvarme
  • Avedøre Boligselskab
  • KAB
  • European Green Cities
  • EBO Consult
  • Hvidovre Kommune
  • Hvidovre Gymnasium
  • Filmbyen
  • Avedøre Landsby

Støttet af