Projekter

Vildt natur på cykelskurstage

Renoveringsprojekt

Vi hjælper naturen på vej

I Avedøre Stationsby har vi skabt et vildt og levende blomsterhav, som skaber levesteder for fugle, insekter og planter.

Ved at invitere den vilde natur i Vestvolden og Mågemosen ind på vores grønne arealer har vi gjort hele området omkring afvandingskanalen – fra Avedøre Station til Vestvolden – til et farverigt og insektvenligt blomsterhav – til glæde for dyr og mennesker.

Vild med Vilje-projektet har fået støtte fra Hvidovre Kommunes Pulje til Grøn By.

Læs mere om Vild-med-Vilje.

Verdensmålene

Renoverings

projekter

Skraldeskulptur

Innovativ facaderenovering

Energi

forsyning

Smart Energy Green Cities

Bæredygtig forsyning og renovering af boliger

Energistationen

Mobilitet

Smart-city løsninger

Solcelleoverdækkede ladestandere

Biodiversitet

Vild natur på cykelskurstage

Vildt og levende blomsterhav