Projekter

Smart Energy Green Cities

Energiforsyning

Smart Energy Green Cities

Smart Energy Green Cities projektet sætter fokus på ATES – grundvandslagring af vedvarende energi fra sommer til vinter.

I projektet er der sket et løbende opfølgningsarbejde vedr. det gennemførte storskala ATES projekt på Bispebjerg Hospital, som er et vellykket, velfungerende ATES anlæg.

Som det også fremgår af videofilmen om projektet, så er det kombineret med en indsats for udvikling af samlede ”Smart Energy” løsninger, dels til Avedøre Green City initiativet med hovedvægt på Avedøre Stationsby og Avedøre Landsby, hvortil der er udviklet nye beregningsværktøjer af firmaet Enopsol. Og dels til at sætte gang i et samarbejde med Frederiksberg Forsyning og Frederiksberg Kommune om at anvende en lignende ATES løsning som til Bispebjerg Hospital i forbindelse med omdannelsen af Frederiksberg Hospital grunden til et nyt byområde, her også med en samtidig fokus på indpasning af solceller i området.

Partnere i projektet er:

Enopsol v/Stig Niemi Sørensen

Solarplan v/Klaus Boyer

Kuben Management v/Jakob Klint

European Green Cities v/Peder Vejsig Pedersen m.fl.

Se videofilmen HER

Verdensmålene

Renoverings

projekter

Skraldeskulptur

Innovativ facaderenovering

Energi

forsyning

Smart Energy Green Cities

Bæredygtig forsyning og renovering af boliger

Energistationen

Mobilitet

Smart-city løsninger

Solcelleoverdækkede ladestandere

Biodiversitet

Vild natur på cykelskurstage

Vildt og levende blomsterhav