Projekter

Skraldeskulptur

Renoveringsprojekt

Skraldeskulpturer sætter fokus på affaldssortering

I Avedøre Green City opfører vi en skraldeskulptur for at sætte fokus på vigtigheden af at sortere affald, minimere brugen af fx emballage og give inspiration til genbrug / cirkulær økonomi.

Affaldsskulpturen kommer til at stå ved Hvidovre Gymnasium og skal gøre eleverne og borgerne opmærksomme på affaldsproblematikkerne og opfordre til affaldssortering.

Skulpturen udvikles i et samarbejde mellem Kunstnergruppen Manifest / Den Levende Kunst v/Bente Gammelgaard og Thorbjørn Rasmussen og elever på Hvidovre Gymnasium.

Projektet er støttet af Hvidovre Kommunes Pulje til Grøn By.

Verdensmålene

Renoverings

projekter

Skraldeskulptur

Innovativ facaderenovering

Energi

forsyning

Smart Energy Green Cities

Bæredygtig forsyning og renovering af boliger

Energistationen

Mobilitet

Smart-city løsninger

Solcelleoverdækkede ladestandere

Biodiversitet

Vild natur på cykelskurstage

Vildt og levende blomsterhav