Projekter

Innovativ facaderenovering

Renoveringsprojekt

Innovativ facaderenovering af Store Hus

I Avedøre Green City arbejder vi med at skabe innovative, energibesparende renoveringsløsninger med Store Hus som demonstrationsprojekt.

Arbejdet er del af EU-projektet RINNO, som har udviklet en række løsninger, der vil blive demonstreret i fire renoveringsprojekter for at dokumentere deres virkning i hele renoveringsprocessen.

Demonstrationsstederne er i Frankrig, Danmark, Grækenland og Polen (i alt 3 386 m2 etageareal). De repræsenterer forskellige klimazoner og markeder i EU med forskellig modenhed i renoveringssektoren.

Formålet med renoveringen er at reducere energiforbruget og -regningerne. Målet er at nå en lavenergi-standard. Der sigtes mod at udvikle et showroom for de bedst mulige energirenoveringsløsninger, som skal kunne kopieres i hele Europa.

RINNO har til formål at levere en rammeløsning, der vil bidrage til at fremskynde en gennemgribende renovering af EU’s bygningsmasse og nå en ambitiøs årlig renoveringsgrad på 3,5 %.

RINNO er støttet af EU’s Horizon 2020 program. Læs mere om RINNO på projektets hjemmeside.

Verdensmålene

Renoverings

projekter

Skraldeskulptur

Innovativ facaderenovering

Energi

forsyning

Smart Energy Green Cities

Bæredygtig forsyning og renovering af boliger

Energistationen

Mobilitet

Smart-city løsninger

Solcelleoverdækkede ladestandere

Biodiversitet

Vild natur på cykelskurstage

Vildt og levende blomsterhav