Projekter

Forsyning og Renovering af Boliger

Energiforsyning

Bæredygtig energiforsyning og -renovering af boliger

I slutningen af 2020 modtog Avedøre Fjernvarme en bevilling på 9 mio. kr. fra den Europæiske Investeringsbanks program ELENA (European Local Energy Assistance) til konkrete energiaktiviteter i Avedøre Green City.

Projektet omfatter renovering af fjernvarmen til lavtemperaturfjernvarme i forsyningsområdet og til energirenovering af boligerne i Avedøre Stationsby Syd og Nord. I stedet for alene at fokusere på energieffektiviteten i bygninger og i fjernvarmeforsyningen, er formålet at kombinere de to og se på den bedste interaktion.

Det er ambitionen, at energieffektiviteten i Avedøre Stationsby (Avedøre Syd og Nord) og Avedøre Landsby skal forbedres med mindst 30% på den mest omkostningseffektive måde med kombinerede energibesparende tiltag og forbedringer af fjernvarmesystemet.

Et af de helt store projekter er renoveringen af rør og varmeinstallationer i Avedøre Boligselskab. Desuden skal ledningsnettet i Avedøre Fjernvarme renoveres, og der skal gennemføres en udvidelse af fjernvarmenettet til Avedøre Landsby i 2021-2023. Alt sammen med helt nye og grønne varmeteknologier (solceller, varmepumper, osv.) der implementeres, så varmeregningen for fjernvarmeforbrugerne holdes på det lavest muligt niveau.

Læs om ELENA på projektets hjemmeside.

Verdensmålene

Renoverings

projekter

Skraldeskulptur

Innovativ facaderenovering

Energi

forsyning

Smart Energy Green Cities

Bæredygtig forsyning og renovering af boliger

Energistationen

Mobilitet

Smart-city løsninger

Solcelleoverdækkede ladestandere

Biodiversitet

Vild natur på cykelskurstage

Vildt og levende blomsterhav