HvG går grønt og handlekraftigt ind i 2023

Hvidovre Gymnasium går grønt og handlekraftigt ind i det nye år

Fra skoleåret 2023 får eleverne på Hvidovre Gymnasium & HF ikke blot en almindelig studenter- eller Hf-eksamen, men også en uddannelse i Fællesskab & Handlekraft. Og det vil afspejle sig i undervisningen, i fællesskabet og i skolens liv generelt! En af hovedtankerne er, at eleverne skal blive klædt på til at handle på den viden, de får gennem deres tid på gymnasiet og Hf – med særligt fokus på den bæredygtige omstilling og klimaproblematik, som vores samfund står midt i.

Energisparekampagne
Transformationen er i fuld gang, og det er blandt andet idéen, at eleverne skal trænes i at skabe forandringer i deres eget lokalmiljø. I foråret 2023 vil nogle af klasserne således gennemføre et nyt undervisningsforløb i samarbejde med Avedøre Green City og Forstadsmuseet. Her skal de blandt andet undersøge deres eget energiforbrug samt udvikle idéer til, hvordan de og andre unge i Hvidovre kan spare på energien.

Skovhave
Et andet spændende tiltag på gymnasiet er en skovhave, som Hvidovre Kommunes Pulje til Grøn By har bevilliget penge til. Skovhaven er et havedesign med træer, buske og planter – gerne spiselige – i flere niveauer, der bygger på såkaldte permakultur-principper: Når først haven er groet til, passer den i højere grad sig selv sammenlignet med for eksempel en almindelig køkkenhave samtidig med, at den binder mere CO2 og bidrager til forøget biodiversitet. Permakultur er derfor en mere langsigtet og bæredygtig måde at dyrke jorden på. Idéen er, at eleverne i haven kan prøve kræfter med noget af den viden, de for eksempel får i biologi.

Andre interesserede i Avedøre og i resten af Hvidovre kan også blive en del af haven. Den vil nemlig være åben for alle, og det er muligt at være med og lære mere om skovhaver og permakultur i praksis! Hvis du vil vide mere om skovhaven kan du kontakte HvG.

Trivsel og handlekraft i fællesskab
HvG’s fokus på handlekraft og fællesskab er ikke kun et spørgsmål om miljømæssig bæredygtighed og klima. For det handler også om troen på, at man som ung har noget at skulle have sagt og mulighed for at påvirke samfundet. Gymnasieeleverne kan nemlig selv være med til at forandre samfundet – herunder den mistrivsel, der præger deres generation. Det har rektor på HvG, Tania Sheikh Larsen skrevet et debatindlæg i Politiken om.

Læs Tania Sheikh Larsens debatindlæg om handlekraft og fællesskab som svar på ungdommens mistrivsel. [link til https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art9102117/De-unge-skal-l%C3%A6re-at-handle-sig-ud-af-mistrivsel-og-afmagt]

Related Articles

Udstilling om Avedøre Green City på Avedøre Bibliotek

Udstilling om Avedøre Green City på Avedøre Bibliotek

Avedøre Green City er en banebrydende og miljøvenlig bydel, der fokuserer på at skabe et grønt samfund ved at integrere innovative løsninger i byplanlægning og udvikling. Projektet fejrer en vigtig milepæl med åbningen af en spændende udstilling på Avedøre Bibliotek...

Avedøre Green City guidet tur

Avedøre Green City guidet tur

Den 6. juli kan du deltage i en guidet tur rundt i Avedøre Green City fra kl. 14.30 til 17.00. Turen finder sted i forbindelse med UIA-kongressen på Bella Center, der løber fra den 2. til 6. juli. Avedøre Green City's sekretariat inviterer en række internationale...

3D-print i Avedøre

3D-print i Avedøre

Vidste du, at der bliver 3D-printet i Avedøre? Der bliver printet to reservedele til Store Hus for at undgå træk og på den måde spare energi. Den ene løsdel er nogle propper, der skal bruges til udvendige skydevinduer og den anden skal bruges til nogle...

Tilmeld dig AGC’s nyhedsbrev

Hold dig opdateret om nyheder og aktiviteter i Avedøre Green City.

Bliv en ambassadør

Skriv til Rasmus fra Avedøre Green Citys Sekretariat med interesse og/eller spørgsmål.

Følg med

Hør mere om vores arbejde på vores andre kanaler.