Seminar: Ambassadøruddannelser

“Hvordan kan vi styrke deltagelsen i den grønne omstilling i almene boligområder samt fremme etableringen af grønne handlefællesskaber og bæredygtige handlekompetencer helt lokalt?”
Tilbage i 2021 var det spørgsmålet, da Aftenskolen Fora Hvidovre og Avedøre Green City tog initiativ til en grøn ambassadøruddannelse for bydelen, hvor beboerne skal kunne inspirere hinanden til en mere bæredygtig levevis.  

Aftenskolen Fora Hvidovre og Avedøre Green City – et visionært samarbejde mellem, blandt andet Avedøre Boligselskab, Avedøre Fjernvarme, Hvidovre Kommune og en række virksomheder i Avedøre – søgte penge til at finansiere udviklingen af en grøn ambassadøruddannelse, med ønskeet om at kickstarte den grønne omstilling nedenfra.

På ambassadøruddannelsen uddannes beboere til at gå foran i den grønne omstilling af deres lokalsamfund, f.eks. ved at igangsætte grønne initiativer og fællesskaber, samt inspirere deres medmennesker til en grøn og klimavenlig levevis. Uddannelsen er samtidig et bud på, hvordan folkeoplysende foreninger i form af, for eksempel, en aftenskole kan spille en aktiv rolle i almene boligområder. 

“Mange borgere er klar, men de savner handlemuligheder og at nogen viser vejen. Derfor anbefaler vi at fremme bæredygtige handlinger i borgernes hverdagsfællesskaber, hvor de bor, spiller fodbold og arbejder.” 

Sådan lyder det fra direktøren i DeltagerDanmark, Rune Baastrup, der sammen med den grønne tænketank CONCITO i oktober har udgivet hvidbogen ”Omstilling på vippen” om forbrug, adfærd og folkelig deltagelse i grøn omstilling.

Netop den grønne ambassadøruddannelse kan fungere som et grønt handlefællesskab i beboernes hverdag, hvor de kan udveksle erfaringer og sammen tage initiativ til flere grønne aktiviteter og fællesskaber. På den måde er uddannelsen med til at synliggøre deltagernes egne handlemuligheder, som dermed også kan vise vejen for øvrige beboere. 

Tilmelding
Avedøre Green City og Fora Hvidovre præsenterer sine erfaringer med at uddanne beboere i Avedøre Green City til grønne ambassadører på et fyraftensmøde i Højskolernes Hus på Nytorv, onsdag den 23. november kl. 15.00 – 16.30. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Send en mail til projektleder Lise Holm-Rasmussen på lisehr@handleRUM.dk senest søndag den 20. november 2022.

Projekt Grønne Omstillingsagenter er støttet af Kulturministeriets Udviklingspulje til Lokal Folkeoplysning. 

Se hele programmet her: Ambassadør i den grønne omstilling program

Related Articles

Solceller i filmbyen 

Solceller i filmbyen 

Hvorfor ikke bruge vores tage og parkeringspladser til at producere grøn energi?  Sådan lyder det fra Anders Kjærhauge, der er direktør for filmvirksomheden Zentropa, i en artikel på Rådet for Grøn Omstillings hjemmeside. Som sagt, så gjort – for tidligere i år blev...

Spar på energien

Spar på energien

 Gode energivaner i hverdagen kan spare dig for mange penge.  Vi går vinteren og den kolde tid i møde, og selvom vi ikke behøver at frygte el- og varmeregningen lige så meget som sidste år, er der stadig fordele ved at spare på vand, el og varme!  Vidste du for...

INVITATION: Indvielse af skovhaven

INVITATION: Indvielse af skovhaven

HvGRØN inviterer til åbning af den nye Skovhave 29. september, kl. 14.30 - 15.00 Alle interesserede er velkomne til reception for den nye permakulturhave, der erinitieret af elever på Hvidovre Gymnasium og HF. Permagartner Charlotte Gross fortæller om projektet og...

Tilmeld dig AGC’s nyhedsbrev

Hold dig opdateret om nyheder og aktiviteter i Avedøre Green City.

Bliv en ambassadør

Skriv til Rasmus fra Avedøre Green Citys Sekretariat med interesse og/eller spørgsmål.

Følg med

Hør mere om vores arbejde på vores andre kanaler.