Projekter

Avedøre Green City er defineret af det område, som Avedøre Fjernvarme leverer til i dag inklusiv Avedøre Landsby, der fremover vil blive forsynet af Avedøre Fjernvarme.

Vi har fokus på fire overordnede temaer inden for bæredygtig byudvikling. Mere om de enkelte projekter i menuen nedenunder.

  Renoveringsprojekter

 Energiforsyning

 Mobilitet

 Biodiversitet

Renoverings

projekter

Skraldeskulptur

Innovativ facaderenovering

Energi

forsyning

Smart Energy Green Cities

Bæredygtig forsyning og renovering af boliger

Energistationen

Mobilitet

Smart-city løsninger

Solcelle overdækkede ladestandere

Bio diversitet

Vild natur på tage af cykelskure

Vildt og levende blomsterhav